Home
Stockmarket

e-mail
PL FFE Site
Webmaster


Hosting by:

StareGry.pl
stare gry, klasyka,
abadonware


Best view: IE 5+
800x600
1024x768
screen resolution


Giełda
(Stockmarket)

Giełda jest bardzo ważnym miejscem we Frontierze, to właśnie na giełdzie możemy kupować i sprzedawać towary, zaopatrywać się w paliwo itp. Jednak nie zawsze znajdziemy na niej to co byśmy chcieli - w niektórych systemach może czegoś brakować, czegoś za to może być bardzo dużo, a co za tym idzie będzie to tańsze.Od tego mamy informacje economy screen, gdzie można zobaczyć co się w danym systemie importuje, a co eksportuje. Poza tym istnieje grupa towarów zaliczanych do "społecznie niemoralnych" i w niektórych systemach są one nielegalne, tym samym nie znajdziemy ich na giełdzie, ale jak wiadomo istnieje czarny rynek gdzie można je sprzedawać bądź kupować. Te właśnie towary opatrzone są gwiazdką przy opisie, a więcej na temat handlu dowiesz się z działu Trading.Dostępne Towary:


Water - Woda

Liquid Oxygene -
Ciekły Tlen

Grain -
Ziarno

Fruit and Veg. -
Warzywa i Owoce

Animal Meat -
Mięso Zwierzęce

Synthetic Meat - Mięso Syntetyczne

Liquor -
AlkoholGiełda w Londynie

Narcotics *
-
Narkotyki

Medicines -
Leki

Fertilizer -
Nawóz

Animal Skins *
-
Skóry Zwierząt

Live Animals * -
Żywe Zwierzęta

Slaves * -
Niewolnicy

Luxury Goods -
Luksusowe Dobra

Heavy Plastics -
Ciężki Plastik

Metal Alloys -
Stopy Metali

Precious Metals -
Metale Szlachetne

Gem Stones -
Kamienie Szlachetne

Minerals -
Minerały

Hydrogen Fuel -
Paliwo Wodorowe

Military Fuel -
Paliwo Wojskowe

Hand Weapons * -
Broń Ręczna

Battle Weapons * -
Broń Ciężka

Nerve Gas * -
Gaz Paraliżujący

Industrial Parts -
Części Przemysłowe

Computers -
Komputery

Air Processors -
Procesory

Farm Machinery -
Maszyny Rolnicze

Robots -
Roboty

Radioactives * -
Odpady Radioaktywne

Rubbish -
Śmieci

Alien Artefacts -
Artefakty Obcych

Chaff -
Małe metalowe części (śrubki itp.)

 

do góry
Frontier: First Encounters by David Braben and Frontier Developments ©1995
Everything else © 2002 Marcin Oleksy unless otherwise stated
    PL Frontier: First Encounters Web Site